Knurrův palác ochrání nová střecha

Čtvrtek, 8.5.2014

Fulnečtí radní pokračují v opravách historických památek, díky kterým si město vysloužilo pověst barokní perly regionu. S přispěním Ministerstva kultury opraví střechu Knurrova paláce.

„Měli jsme na výběr dvě varianty. První spočívala v odstranění havarijního stavu střešní krytiny, druhá v komplexní rekonstrukci krovové konstrukce a střešního pláště. Vzhledem k významu této památky jsme se rozhodli pro druhou možnost, tedy kompletní opravu, která prodlouží živostnost střechy o desítky let,“ vysvětlila starostka Jana Mocová.

Rekonstrukce bude zahrnovat demontáž staré střešní krytiny, sanaci stávajícího krovu včetně výměny poškozených nebo napadených částí, ošetření krovu proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním, impregnaci zdiva, opravu a omítnutí stávajících komínů, hydroizolaci, položení nové střešní krytiny, klempířské práce, instalaci nového hromosvodu a mnoho dalších souvisejících prací. To vše za přísného dohledu památkářů, například dřevěné části krovu budou vyměněny kus za kus, u tesařských prací se budou spoje provádět podle historických zvyklostí.

Knurrův palác si nechala v 18. století postavit rodina Knurrova, která ve Fulneku vlastnila významnou soukenickou manufakturu. Na stavbě je cenný zejména portál se štukovým reliéfem korunování Panny Marie, jehož autorem je Jan Jiří Heinz z Uničova. V minulosti sloužila budova mimo jiné jako okresní soud nebo dětský domov, do budoucna se počítá s využitím pro veřejnost, bude zde umístěna knihovna, multifunkční muzeum, klub Fulnečka, klubovny… První vlaštovkou, která předznamená veřejný charakter paláce, bude otevření Komenského kavárny v přízemní části budovy v červnu letošního roku.

Autor: 
VS