Hrozí promlčení causy Městské lesy Fulnek. Radnice apeluje na policii

Pondělí, 1.9.2014

Causa Městských lesů Fulnek, ve kterých po minulém vedení města zůstala téměř šestimilionová sekera, zůstává i po více než třech letech od podání trestního oznámení na mrtvém bodu. Policie případ už podruhé odložila bez odhalení viníka, město proti tomu stejně jako v prvním případě podalo stížnost. V důsledku postupu či spíše nečinnosti orgánů činných v trestním řízení totiž hrozí promlčení celého případu.

„Po našem nástupu na radnici v roce 2010 jsme si potvrdili to, na co jsme již v předchozích letech jako opoziční zastupitelé upozorňovali. V organizaci nefungovalo účetnictví ani skladová evidence, neuvěřitelně laxní byl i přístup předchozího vedení města. Což vyvrcholilo tím, že jsme objevili a museli uhradit téměř šestimilionový dluh, který zbytečně zatížil hospodaření města,“ řekla starostka Fulneku Jana Mocová.

„Přece není možné, aby za vytvoření tak vysokého dluhu nebyl nikdo odpovědný. Protizákonné jednání je přitom jasné. Městské lesy do roku 2010 nevedly řádné účetnictví a skladovou evidenci. V několika případech připravily město o peníze tím, že nepožádaly o krajskou dotaci, protože organizace neměla zaplacené daně a sociální pojištění, což bylo podmínkou pro přiznání dotace. Městské lesy se postupně potápěly a předchozí vedení města to vůbec neřešilo, i když jsme na situaci jako tehdy opoziční zastupitelé mnohokrát upozorňovali,“ vysvětlil místostarosta Jiří Kvita.

Podle advokátní kanceláře Ondruš & Ondruš a partneři, která město v této cause zastupuje, je odložení případu předčasné a nedostatečně odůvodněné. „Město bylo připraveno poskytnout potřebnou součinnost, ale policie o ní projevila jen minimální zájem. Trestní řízení probíhalo velmi formalisticky, motivováno spíše snahou věc jakkoliv ukončit, než najít pachatele,“ řekl advokát Radek Ondruš.

Policisté se například ani nepokusili dohledat či rekonstruovat účetnictví nebo skladovou evidenci a nebrali ohled ani na podklady, které jim připravilo město. Neprověřili také zprávu o hospodaření MLF zpracovanou lidmi z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která se údajně měla zpracovávat nadvakrát, protože první verze se (předchozímu) vedení města nelíbila. Nezabývali se ani výsledkem šetření kontrolního a finančního výrobu (opět se vztahuje k předchozímu volebnímu období), který vedení města upozornil, že v lesích chybí přibližně 5 000 m3 dřeva.

Nové vedení města muselo po svém nástupu v roce 2010 uhradit dluhy Městských lesů Fulnek ve výši 5,6 milionu korun. Radní ihned zavedli striktní pravidla a kontrolní mechanismy, které vylučují, aby se situace opakovala. Přestože společnost nyní těží a prodává mnohem méně dřeva než v minulosti a naopak se zaměřuje na méně výnosné zalesňování, hospodaří v posledních letech s vyrovnaným rozpočtem. „Prioritou už nejsou kubíky vytěženého dřeva, ale dlouhodobá perspektiva našich lesů a stabilita firmy,“ dodala starostka Fulneku Jana Mocová.

Autor: 
Vladislav Sobol