Hladké Životice si připomenou 690. výročí

Úterý, 16.9.2014

Nejbližší víkend, kdy léto přejde v podzim,  oslaví Hladké Životice 690. výročí svého vzniku. Při této příležitosti zvou veřejnost na výstavu "Od historie po současnost", spojenou s výstavou obrazů Lumíra Sklenáka.

Hladké Životice

mají ve svém znaku „osmikolo“ s dvojnásobným počtem paprsků. Pamatují starší dobu kamennou. Také později se zapsaly do historie. Jantarová stezka, která směřovala od Dunaje k Baltskému moři, vedla od Pustějova přes Hladké Životice směrem na Vražné. První písemná zmínka o Hladkých Životicích pocházi z roku 1324, kdy byla obec součástí fulneckého panství, toho času v držení pánů z Kravař. Původně česká obec však dostala počátkem 15. století německý ráz. V nejstarších listinách je její název uváděn  jako "Sibottendof".

K 1. lednu 1979 byly Hladké Životice připojeny k Fulneku, k osamostatnění obce došlo o čtyři roky později,1. ledna 1993. Obec s tisícovkou obyvatel leží 2 km severně od Nového Jičína. Západně od obce se rozkládá přírodní park Oderské vrchy, na jihovýchodě je chráněná krajinná oblast Poodří. Hladkými Životicemi protéká Husí potok, který se zhruba 2,5 km od vesnice vlévá do řeky Odry.

Lumír Sklenák

získal výtvarné vzdělání studiem na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě. Jako výtvarné médium preferuje dlouhodobě pastel . Zabývá se i experimentální tvorbou dekorativních textilních koláží. V letech 1964-1970 pracoval na odboru kultury ONV v Novém Jičíně. Podílel se na výstavbě i provozu památníků Františka Palackého, J. A. Komenského a Sigmunda Freuda, patřil k hlavním organizátorům při budování a slavnostním otevření Památníku J. G. Mendla v Hynčicích. V normalizačním roce 1970 odešel na malotřídní ZŠ ve Fulneku – Jerlochovicích, kde působil až do odchodu do důchodu.

Výstavy obrazů Lumíra Sklenáka a "Od historie po současnost" budou zahájeny v sobotu 20. září v 15 hodin. Ve stejný den bude Kulturní sál obce Hladké Životice přístupný do 18 hodin. Dalšími výstavními dny jsou 21. - 23. září, vždy od 9 do 11 a od  15 do 18 hodin. Za vstup se neplatí.

Fotogalerie: 
Autor: 
redakce