MŠ U Sýpky: na vítězném návrhu se shodli odborníci i veřejnost

Pondělí, 10.11.2014

Architektonická soutěž o návrh na výstavbu nového objektu mateřské školy v areálu stávající MŠ U Sýpky vyvrcholila veřejnou prezentací všech návrhů, na níž výběrová komise představila tři nejlepší. Na tom vítězném se odborníci shodli s přítomnými občany, kteří se mohli vyjádřit vhozením hlasovacího lístku pro jednu ze tří studií.

„Těší mě, že výsledky komise a názory veřejnosti se shodují. Mě vítězný návrh také zaujal, vhodně začleňuje objekt do terénu a vytváří ideální podmínky pro děti,“ řekla starostka Jana Mocová.

Do soutěže přihlásili architekti 23 návrhů, z nichž porota vybrala 8 do druhého kola. Z něj vyšel vítězně návrh společnosti City Upgrade, který představujeme také ve zpravodaji. Vítězný návrh pracuje promyšleně nejen s nástupy a průhledy, ale také s konfigurací terénu a případným propojením zahrady MŠ se zahradou Kapucínského kláštera. Autoři studie se inspirovali myšlenkami Komenského Zahrady poznání. Porota také ocenila, že se návrh podrobně a tvůrčím způsobem zabývá řešením interiéru.

O dalším postupu musí rozhodnout městská rada, která ze tří finalistů definitivně vybere vítězný návrh a na jeho základě nechá zpracovat projektovou dokumentaci. S výstavbou školky, na kterou by podle předběžných jednání mělo přispět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se počítá v roce 2016.

Nová školka má nahradit současnou MŠ U Sýpky, která je postavena z boletických panelů obsahujících nebezpečný azbest. Protože její rekonstrukce by byla finančně a časově velmi náročná a vzhledem k dispozicím současné budovy by pravděpodobně ani nepřinesla očekávaný efekt, rozhodli zastupitelé o výstavbě nové mateřské školy v areálu zahrady stávající školky. Architektonickou soutěž vypsalo město také s ohledem na to, že objekt  se nachází  v památkové zóně. Kritériem pro výběr nejlepšího uchazeče tedy nebyla jen cena, ale především kvalita návrhu. Nová budova by měla být vhodně zasazena do terénu a zároveň poskytovat dostatek prostoru pro moderní výchovu dětí.

Autor: 
vs